16 نوامبر 2022

سرعت گردش پول یا Velocity چیست؟

صد ها معیار در جامعه وجود دارد که اقتصاددانان و سرمایه گذاران برای سنجش سلامت اقتصاد یک جامعه از آن استفاده می کنند. اما هیچ یک از آن ها به اندازه سرعت گردش پول یا Velocity شناخته شده نیست. تعداد دفعاتی را که واحد پول برای خرید کالا و خدمات در یک زمان معین و…