2 نوامبر 2022

ژورنال معاملاتی

برای یک معامله گر حرفه ای شدن، نیازمند یک برنامه منظم یا همان ژورنال معاملاتی برای فعالیت، در بازار های مالی هستید. ژورنال به یک دفترچه ی کاغذی یا هر وسیله ی دیگری گفته می شود که از آن برای ثبت معاملات و ارزیابی عملکرد معامله گران استفاده می شود. در واقع گزارشی از مدل…