8 نوامبر 2022

ساتوشی چیست؟

 ساتوشی چیست؟ ساتوشی کوچکترین واحد ارز دیجیتال بیت کوین است. این نام از ساتوشی ناکاموتو، بنیانگذار(های) پروتکل مورد استفاده در بلاک چین و ارز دیجیتال بیت کوین گرفته شده است. نسبت ساتوشی به بیت کوین 100 میلیون ساتوشی به یک بیت کوین است.     درک ساتوشی ساتوشی نشان دهنده صد میلیونیم بیت کوین است….