22 اکتبر 2022

اثبات سهام اتریوم چیست؟

  «ادغام» و اثبات سهام اتریوم چیست؟   اولین بخش ارتقای Merge در 6 سپتامبر با ارتقای Bellatrix آغاز شد که به اصطلاح “hard fork” را مشخص کرد که اتریوم را از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) تبدیل می‌کند. پایه. این سوئیچ اتریوم را از مدل پر مصرف انرژی PoW به مدل PoS…