#سکهقیمتتغییر24 ساعت گذشتهارزش بازارعرضهنمادقیمت (BTC)حجم معاملات (24 ساعت)